כתבי אחריות

להורדת כתב אחריות למסכים - לחץ כאן

להורדת כתב אחריות למקרנים - לחץ כאן

הוראות הפעלה כלליות למקרנים - להורדת מדריך לחץ כאן 


הוראות הפעלה כלליות למקרנים:

מבוא - תכונות המקרן: המקרן משלב ביצועים אופטיים והקרנה ברמה גבוהה ועיצובו ידידותית למשתמש, על מנת לספק אמינות גובהה ושימוש קל. המקרנים מציעים את התכונות הבאות בהתאם לדגמים הנרכשים:

 • SVGA 800 x 600 pixels 
 • XGA 1024 x 768 pixels
 • WXGA 1280 x 800 pixels
 • תאימות למחשבי Macintosh®
 • תאימות ל- NTSC, PAL, SECAM and HDTV 
 • D-Sub 15-pin terminal עבור קישור וידאו אנלוגי
 • תצוגת מסך ידידותית למשתמש, במגוון שפות
 • תיקון אלקטרוניקה מתקדם אבן מפתח
 • מחבר RS-232 לשליטה סיריאלית
 • צריכת חשמל פחות מ 1 W  במצב המתנה
 • תאימות HDMI
הערה:
 • המידע במדריך זה כפוף לשינויים ללא התראה מראש.
 • שכפול, ההעברה או ההעתקה של כל או חלק ממסמך זה אינה מותרת ללא הסכמה מפורשת בכתב.

תוכן החבילה: 

כאשר הינך פורק את החבילה, ודא כי ברשותך כל המרכיבים הבאים:
 
הערה:
 • באם חסרים פריטים כלשהם, או אם ישנם פריטים הנראים פגומים, או אם היחידה כולה אינה עובדת פנה לסוכן באופן מיידי.
 • שמור את קרטון המשלוח המקורי וחומרי האריזה: הם יהיו שימושיים באם אי פעם תצטרך לשלוח את החבילה. להגנה מרבית, ארוז מחדש את היחידה שלך כפי שהיא הגיעה ארוזה מהמפעל.

סקירה כללית של המקרן:

מבט קדמי:
 
 1. חיישן שלט רחוק IR קדמי
 2. רגלית הגבהה
 3. עדשת ההקרנה
 4. רמקול
 5. חורי אוורור
 6. לוח בקרה
 7. טבעת הזום
 8. טבעת הפוקוס
 9. מכסה נורה
 
 הערה:
 • מקרן זה ניתן לשימוש עם מעמד תקרה לקבלת תמיכה. מעמד התקרה אינו כלול בחבילה.
 • פנה לסוכן שלך לקבלת מידע על התקנת המכשיר על התקרה.

 1. הפעלה: מדליק או מכבה  את המקרן.
 2. מקור SOURCE: תצוגת של סרגל בחירת המקור
 3. תפריט יציאה MENU/EXIT: הצגה או יציאה מתפריטי התצוגה על המסך
 4. אבן מפתח / לחצני חצים (למעלה, למטה) Keystone/Arrow keys: תיקון באופן ידני של תמונות מעוותות הנובעות כתוצאה מזווית ההקרנה.
 5. ארבעה לחצני כיוונים: השתמש בארבעת לחצני הכיוונים כדי לבחור פריטים או לבצע התאמות בבחירתך. 
 6. מצב MODE: שנה את הגדרת צבע המצב על ידי רצף.
 7. הפעלה POWER (חיווי הפעלה LED) : מתייחס ל"הודעות חיווי LED".
 8. TEMP / LAMP (מד TEMP / LAMP LED) : מתייחס ל"הודעות חיווי LED".

 1. שמע IN AUDIO IN : חבר פלט שמע מציוד וידאו או מחשב לשקע זה.
 2. HDMI : חבר פלט HDMI מציוד וידיאו לשקע זה.
 3. S-VIDEO : חבר פלט S - וידיאו מציוד וידיאו לשקע זה.
 4. COMPUTER IN 1 : חבר קלט אות של תמונה (RGB אנלוגי או רכיב) לשקע זה.
 5. RS - 232 : בעת הפעלת המקרן באמצעות המחשב, חבר את  RS-232  ליציאת השליטה של המחשב, ב-  RS-232C.
 6. מיני USB: מחבר זה הוא לעדכון קשיח ותמיכה בפונקציות העכבר.
 7. COMPUTER OUT : מתחבר לתצוגת מחשב, וכו'.
 8. COMPUTER IN 2 : מחבר קלט אות של תמונה (RGB האנלוגי או רכיב) לשקע זה.
 9. וידיאו VIDEO : מחבר פלט וידאו מורכב מציוד וידאו לשקע זה.
 10. AUDIO OUT : מתחבר לרמקול או קלט ציוד שמע אחר. 

שלט רחוק:

 1. הפעלה : הפעלה או כיבוי של המקרן.
 2. VGA 1 : הצג את אות COMPUTER IN 1 
 3. תפריט/ קליק עכבר שמאלי : הצג תפריטי תצוגה על מסך, הצג את פונקציית הלחצן השמאלי של העכבר, כאשר מצב העכבר מופעל.
 4. עכבר/ קליק עכבר ימני : עבור בין המצבים הנורמאלים ומצבי עכבר, לחץ על הלחצן הימני של העכבר, כאשר מצב העכבר מופעל.
 5. אבן מפתח/ לחצני כיוון (למעלה, למטה), מאפשר לתקן באופן ידני תמונות מעוותות כתוצאה מזווית ההקרנה.
 6. שמאל : כאשר תצוגת התפריט על המסך  פועלת (OSD), מקשים # 5 ,# 6 ,ו- # 19 משמשים כמקשי כיוון כדי לבחור את פריטי התפריט הרצויים ולבצע התאמות. 
 7. שעון עצר : הפעל תפריט P-שעון עצר במסך.
 8. הלחצן שלי : מפתח הניתן להגדרה פרטנית של  המשתמש לפונקציה מותאמת אישית.
 9. דפוס : הצג תבנית בדיקה מוטבעת
 10. ​הקפאה : הקפא את התמונה המוקרנת.
 11. מצב צבע : בחר את מצב הגדרת התמונה.
 12. הסתרה : הסתר את תמונת המסך.
 13. מקור : מציג את סרגל בחירת המקור.
 14. אוטומטי : קובע אוטומטית את התזמון הטוב ביותר עבור התמונה המוצגת.
 15. וידיאו/ דף למעלה : החלף את מקור הקלט על מנת להרכיב / S-Video / HDMI על ידי רצף. הקש פונקצית דף למעלה כאשר מצב עכבר מופעל.
 16. VGA2 : הצג את אות מחשב COMPUTER IN 2 
 17. ESC/ עמוד למטה חוזר בחזרה למצב הקודם של תפריט OSD.  בצע פונקצית דף למטה כאשר מצב עכבר מופעל.
 18. Enter : בחירות מאושרות. 
 19. ימין/ נעל : הפעל את נעילת מקשי פנל.
 20. הגדלה : מגדיל או מקטין את גודל התמונה המוקרנת.
 21. קול : כוון את עוצמת הקול.
 22. השתק : השתק את הצליל באופן זמני.
 23. היבט : בחר את יחס התצוגה.

שימוש בשלט רחוק של העכבר:

היכולת להפעיל את המחשב עם שלט רחוק מאפשרת גמישות רבה יותר בעת הצגת המצגות:
 1. חבר את המקרן למחשב האישי או למחשב הנייד עם כבל USB בטרם השימוש בשלט הרחוק במקום העכבר במחשב. ראה סעיף חיבור מחשב לקבלת פרטים.
 2. הגדר את אות הכניסה ל : 1COMPUTER IN או 2COMPUTER IN .
 3. לחץ MOUSE בשלט הרחוק כדי לעבור מהמצב הרגיל למצב העכבר. אייקון יופיע על המסך כדי לציין את מצב ההפעלה של העכבר.
 4. בחר את פקודות העכבר הרצויות בשלט הרחוק שלך.
 • כדי להזיז את הסמן על המסך לחץ  
 • ללחצן שמאלי, לחץ  
 • ללחצן ימני, לחץ  
 • כדי לגרור ואז להניח לחץ והחזק ENTER, לחץ  כדי לגרור. כאשר האובייקט ממוקם במקום שבו אתה רוצה אתו, לחץ ENTER שוב.
 • להפעלת התכנית תצוגת התוכנה (של המחשב המחובר) שמגיבה לפקודות דף למעלה / למטה (כמו Microsoft PowerPoint), לחץ  Page Up/Page Down
 • כדי לחזור למצב נורמאלי, לחץ MOUSE שוב או לחצנים אחרים חוץ מהלחצנים הקשורים לריבוי הפונקציות מהעכבר. 
אזהרה:
 • קיימת סכנה של פיצוץ במידה והסוללה מוחלפת בסוללה מסוג שונה.
 • השלך את הסוללות המשומשות בהתאם להוראות. 
 • וודא שחיבורי הפלוס והמינוס משיקים בצורה הנכונה בעת טעינת הסוללה.
 הערה:
 • שמור את הסוללות רחוק מהישג ידם של ילדים. קיימת סכנה של מוות בבליעת הסוללות בטעות.
 • הוצא את הסוללות מהשלט הרחוק כאשר הן אינן בשימוש לתקופות ממושכות. 
 • אין להשליך את הסוללות המשומשות יחד עם האשפה הביתית. השלך את הסוללות המשומשות בהתאם לתקנות המקומיות.
 • קיימת סכנת פיצוץ במידה והסוללות תוחלפנה באופן שגוי. החלף את כל הסוללות בסוללות חדשות. 
 • אין להשאיר את הסוללות בסמוך לאש או מים. אחסן את הסוללות במקום חשוך, קריר ויבש. 
 • אם קיים חשד לנזילה של הסוללה, נגב את הנזילה ולאחר מכן החלף את הסוללות. אם הנזילה נוגעת בגופך או בבגדיך, שטוף היטב עם מים באופן מיידי. 

הפעלת שלט רחוק :

כוון את השלט הרחוק לחיישן האינפרא אדום ולחץ על כפתור. 
 • הפעלת המקרן מהחזית.
הערה:
 • ייתכן והשלט הרחוק לא יפעל במקרה שאור שמש או אור חזק אחר כמו אור פלורסנטי יאיר על חיישן השלט הרחוק.
 • הפעל את השלט הרחוק מזווית בה החיישן הרחוק נראה לעין.
 • אין להפיל את השלט הרחוק או לטלטל אותו. 
 • שמור את השלט הרחוק ממקומות עם טמפרטורה גבוהה במיוחד או לחות גבוהה.  
 • יש להימנע מלהרטיב את השלט הרחוק או להניח חפצים רטובים עליו. 
 • אין לפרק את השלט הרחוק לחלקים. 

חיבורים:

בעת חיבור למקרן אות מקור, יש לוודא כי:
 1. כבה את כל הציוד לפני ביצוע חיבורים כלשהם.
 2. השתמש בכבלי האותות הנכונים לכל מקור. 
 3. וודא כי הכבלים מוכנסים היטב. 

 1. כבל שמע
 2. כבל HDMI
 3. כבל וידיאו מורכב Composite Video cable
 4. כבל s-video 
 5. כבל VGA  ל- HDTV
 6. כבל VGA 
 7. כבל USB
 8. VGA to DVI-A cable
חשוב:
 • בחיבורים המוצגים לעיל, ייתכן וכבלים מסויימים לא יהיו כלולים עם המקרן, ראה סעיף תוכן החבילה. כבלים אלו זמינים באופן מסחרי בחנויות אלקטרוניקה.
 • החיבורים המאויירים לעיל הם לעיון בלבד. שקעי החיבור האחוריים הזמינים במקרן משתנים עם כל דגם של מקרן.

חיבור  מחשב או מסך:

חיבור מחשב:
המקרן מספק שני שקעי כניסת VGA המאפשרים חיבור למחשבי מקינטוש (Macintosh) ותואמי IBM. יש צורך במתאם MAC בחיבור למחשבי מקינטוש בגרסה ישנה.
 
כדי לחבר את המקרן למחשב נייד או שולחני:
 1. השתמש בכבל ה- VGA המצורף וחבר קצה אחד לשקע הפלט של D-Sub במחשב.
 2. חבר את הקצה השני של כבל ה- VGA ל- COMPUTER IN 1  או COMPUTER IN 2 לשקע כניסת אות במקרן.
חשוב:
 • מחשבים ניידים רבים אינם מפעילים את יציאות הווידאו החיצוניות שלהם כאשר הם מחוברים למקרן. בדרך כלל קומבינציית מפתח כמו FN + F3 או CRT / LCD מפעילה את התצוגה החיצונית הפעלה/ כיבוי. אתר מקש פונקציה שכותרתו CRT / LCD או פונקצית מפתח עם סמל מסך במחשב הידני. לחץ על Fn ומקש הפונקציה המתויג בו זמנית. עיין במדריך המחשב הנייד כדי למצוא את צירוף המקשים של המחשב הנייד שבשימוש.
חיבור מסך:
אם ברצונך לראות את המצגת מוצגת על הצג, במקביל למסך, חבר לשקע אות ה- COMPUTER OUT על המקרן לצג חיצוני באמצעות כבל VGA על פי ההנחיות הבאות:
 
כדי לחבר את המקרן למוניטור:
 1. חבר את המקרן למחשב כפי שמתואר בסעיף  "חיבור מחשב".
 2. חבר כבל VGA מתאים (רק זה שמצורף) וחבר קצה אחד של הכבל לשקע D-Sub של צג וידאו או אם הצג שלך מצויד בשקע כניסת DVI, יש לקחת כבל VGA to DVI-A וחבר את הקצה של כבל ה- DVI לשקע כניסת ה- DVI של מסך וידאו.
 3. חבר את הקצה השני של הכבל לשקע - COMPUTER OUT על המקרן.
חשוב:
 • פלט ה- COMPUTER OUT עובד רק כאשר ה- COMPUTER IN 1  או COMPUTER IN 2  מתאים למקרן.
חיבור התקני מקור וידאו:
ניתן לחבר למקרן מכשירי מקור וידאו שונים ובתנאי שיש להם אחד משקעי הפלט הבאים:
 
 • HDMI
 • רכיב וידאו
 • S-Video
 • וידאו (מורכב) Video - composite
חבר את המקרן להתקן מקור וידאו באמצעות רק אחת משיטות החיבור שלעיל, שים לב שכל אחת מהן מספקת רמה שונה של איכות וידאו.
השיטה שתבחר תהיה ככל הנראה תהייה תלויה בזמינות ההתאמה של נקודות החיבור הן במקרן ובמכשיר מקור הוידאו כמפורט להלן:
 

חיבור לרכיב מקור וידאו 

חיבור מכשיר מקור HDMI:
בדוק את התקן מקור הווידאו שלך כדי לקבוע אם יש בו סט של יציאות שקעים זמינות HDMI שאינן בשימוש:
 • אם כן, אתה יכול להמשיך בהליך זה.
 • אם אין, עליך להעריך מחדש את השיטה שבה ניתן להשתמש כדי להתחבר למכשיר.
כדי לחבר את המקרן למכשיר מקור HDMI:
 • קח כבל HDMI וחבר קצה אחד לשקע HDMI ברכיב המקור של ה-  HDMI.
 • חבר את הקצה השני של כבל HDMI לשקע HDMI במקרן.
חיבור רכיב התקן מקור וידאו:
בחן את התקן מקור הווידאו שלך כדי לקבוע אם יש לו סט של רכיב פלט של שקעי וידיאו זמינים שאינם בשימוש:
 • אם כן, אתה יכול להמשיך בהליך זה.
 • אם אין, תצטרך להעריך מחדש את השיטה שבה ניתן להשתמש כדי להתחבר למכשיר.
כדי לחבר את המקרן לרכיב התקן מקור וידאו:
 • קח VGA (D-Sub) to HDTV RCA וחבר את הקצה עם מחברים מסוג 3 RCA אל יציאת שקעי רכיב וידאו של התקן מקור וידאו, התאם את הצבע של התקעים לצבע של השקעים; הירוק לירוק, כחול לכחול, ואדום לאדום.
 • חבר את הקצה השני של הכבל (עם מחבר מסוג D-Sub) ל- COMPUTER IN 1 או COMPUTER IN 2 לשקע שבמקרן.
חשוב:
 • אם תמונת הווידאו שנבחרה אינה מוצגת לאחר שהמקרן מופעל ומקור וידאו הנכון נבחר, בדוק שהתקן מקור הווידאו מופעל ופועל באופן תקין. כמו כן, בדוק שכבלי האותות מחוברים בצורה נכונה. 
חיבור התקן מקור S-Video:
בחן התקן מקור הווידאו שלך כדי לקבוע אם יש לו פלט שקע S-Video שאינו בשימוש :
 • אם כן, אתה יכול להמשיך בהליך זה.
 • אם אין, תצטרך להעריך מחדש את השיטה שבה ניתן להשתמש כדי להתחבר למכשיר.
כדי לחבר את המקרן למכשיר מקור S-Video:
 • קח כבל S-Video וחבר קצה אחד לשקע S-Video של התקן מקור הווידיאו.
 • חבר את הקצה השני של כבל S-Video לשקע S-Video במקרן.
חשוב:
 • אם תמונת הווידאו שנבחרה אינה מוצגת לאחר שהמקרן מופעל ומקור הווידיאו הנכון נבחר, בדוק שהתקן מקור הווידאו מופעל ופועל באופן תקין. כמו כן, בדוק שכבלי האותות מחוברים בצורה נכונה.
 • אם כבר בוצע חיבור בין מקור הוידאו ומכשיר המקור של S-Video באמצעות חיבוריי רכיב הווידיאו, אין צורך להתחבר למכשיר זה באמצעות חיבור S-Video כיוון שכך הופך החיבור השני למיותר ואיכות התמונה נמוכה יותר. ראה "חיבור התקני מקור וידאו". 

פרטים

חיבור התקן מקור וידאו מורכב:
Connecting a composite Video source device
בחן את התקן מקור הווידאו שלך כדי לקבוע אם קיים סט של שקעי התקן פלט וידיאו זמינים שאינם בשימוש:
 • אם כן, אתה יכול להמשיך בהליך זה.
 • אם אין, תצטרך להעריך מחדש את השיטה שבה ניתן להשתמש כדי להתחבר למכשיר.
כדי לחבר את המקרן להתקן מקור וידאו מורכב:
 • קח כבל וידאו וחבר קצה אחד לשקע פלט הווידאו המורכב של התקן מקור וידאו.
 • חבר את הקצה השני של כבל הווידאו לשקע וידאו במקרן.
חשוב:
 • אם תמונת הווידאו שנבחרה אינה מוצגת לאחר שהמקרן מופעל ומקור הווידיאו הנכון נבחר, בדוק שמקור התקן הווידאו מופעל ופועל באופן תקין. כמו כן, בדוק שכבלי האותות מחוברים בצורה נכונה
 • יש להתחבר למכשיר זה רק באמצעות שימוש בחיבור וידאו מורכב, אם רכיב הוידאו וקלטי ה- S-Video אינם זמינים לשימוש. ראה סעיף "חיבור התקני מקור וידאו".

הפעלה:

הפעלה של המקרן:
 
 1. השלם חיבורי כבל החשמל AC   ואת חיבור כבל(י) האותות ההיקפיים.
 2. לחץ כדי להפעיל את המקרן, לוקח למקרן דקה או שתיים כדי להתחמם.
 3. הפעל את המקור שלך (מחשב, מחשב נייד, DVD, וכו '). המקרן מזהה אוטומטית את המקור. 
 • אם אתה מחבר מקורות מרובים למקרן בו זמנית, בחר SOURCE במקרן או SOURCE בשלט הרחוק לבחירת הסימן הרצוי או לחץ על מקש האות הרצויה בשלט הרחוק.

אזהרה:

 • אין להסתכל לתוך העדשה כאשר הנורה דולקת. הפעולה עלולה להזיק לעיניים. 
 • נקודת הפוקוס הינה מוקד בטמפרטורה גבוהה. יש להמנע מלמקם אובייקטים קרוב אליה, כדי למנוע סכנת שריפה אפשרית.
כיבוי המקרן:
 1. לחץ כדי לכבות את נורת המקרן. תופיע ההודעה: Power off לחץ שוב Power המופיע על המסך.
 2. לחץ  שוב לאישור. 
 • מאווררי הקירור ימשיכו לפעול עד לקירור.
 • כאשר מצב ירוק כבוי, הנורית ה- LED של הפעלה/כיבוי מתחילה להבהב והמקרן נכנס למצב המתנה. 
 • כאשר מצב ירוק מופעל, נורית ה- LED של הפעלה/כיבוי הופכת לאור יציב והמקרן נכנס למצב המתנה.
 • אם ברצונך להפעיל מחדש את המקרן, עליך להמתין עד שהמקרן ישלים את מחזור הקירור ויכנס למצב המתנה. ברגע שהמקרן במצב המתנה, לחץ  Power כדי להפעיל מחדש את המקרן.

 

 • נתק את כבל החשמל AC משקע החשמל ואת המקרן.
 • אין להפעיל את המקרן מייד אחרי Power off  (כיבוי).

כוונון גובה המקרן:

המקרן מצויד ברגלית הגבהה כדי להתאים את גובה ההקרנה. כדי להגביהה או להנמיך את התמונה, סובב את רגלית ההגבהה על פי הצורך בכדי לכוונן את הגובה.
 
הערה:
 • כדי למנוע נזק למקרן, ודא שרגלית ההגבהה משוכה לאחור באופן מלא לפני הכנסת המקרן לתיק הנשיאה שלו.

התאמת הזום והפוקוס של המקרן:

 1. מקד את התמונה על ידי הזזה של טבעת הפוקוס. מומלץ להשתמש בתמונה דוממת לביצוע כיוון הפוקס. 
 2. התאם את גודל תמונה על ידי סיבוב טבעת הזום.

נעילת מקשי שליטה:

כאשר מקשי השליטה של המקרן נעולים, ימנע שינויי הגדרות המקרן בטעות (על ידי ילדים, לדוגמה). כשמפתח לוח הנעילה מופעל (PANEL KEY LOCK), אף אחד ממקשי השליטה על המקרן לא יפעלו מלבד  (Power).
 1. לחץ  על השלט הרחוק.
 2. הודעת אישור תוצג. בחר YES כדי לאשר.
כדי לשחרר את נעילת מקשי השליטה:
 1. לחץ  על השלט הרחוק.
 2. הודעת אישור תוצג. בחר כן YES כדי לאשר.
חשוב:
 • אם תלחץ  כדי לכבות את המקרן מבלי להשבית את מנעול מפתח מקשי השליטה, המקרן עדיין יהיה במצב נעול בפעם הבאה שהוא דולק.
הגדרת שעון עצר המצגת:
ניתן להציג את שעון העצר של המצגת על גבי המסך כדי לעזור בניהול זמן טוב יותר בעת העברת מצגות. בצע את הפעולות הבאות כדי לנצל פונקציה זו:
 1. עבור ל- Option > Presentation Timer ולחץ על במקרן או Enter בשלט הרחוק כדי להציג את עמוד Presentation Timer.
 2. סמן Timer Period וקבע את פרק הזמן בשעון העצר על ידי לחיצה על  .

  חשוב:
  • אם השעון כבר מופעל, הטיימר יופעל מחדש בכל פעם ש - Timer Period מאופסת.
    
 3. לחץ כדי לסמן Display Timer ולבחור אם אתה רוצה ששעון העצר יופיע על המסך.

  בחירה תיאור
  Always מציג את שעון העצר על המסך בכל זמן המצגת
  1Min/2Min/3Min מציג את שעון העצר על המסך ב- 1/2/3 דקה/ דקות האחרון/ות
  Never מסתיר את שעון העצר לאורך זמן המצגת


   
 4. לחץ  כדי לסמן את ה- Timer Position והגדר את מיקום שעון העצר על ידי לחיצה על . אפשרויות: למעלה משמאל > למטה משמאל > למעלה מימין > למטה מימין.
 5. לחץ  כדי לסמן את כיוון שעון העצר Timer Counting Direction ובחר כיוון הספירה הרצוי על ידי לחיצה על .

  בחירה תיאור
  Count Up ספירה עולה מ-0
  Count Down ספירה יורדת מ-0
   
 6. כדי להפעיל את שעון העצר של המצגת, לחץ  כדי לסמן Start Counting ולחץ  במקרן או Enter בשלט הרחוק.
 7. הודעת אישור מוצגת. סמן YES ולחץ  על המקרן או Enter בשלט הרחוק כדי לאשר.

צבע משתמש:

צבע משתמש מספק שש קבוצות (RGBCMY) של צבעים להתאמה. בבחירת אחד הצבעים, ניתן להתאים באופן עצמאי את המגוון, הגוון, השקיפות והעוצמה בהתאם להעדפותיך.
עוצמת לובן White Intensity: להגברת הבהירות של האזורים הלבנים.
גמא Gamma: אפקט לייצוג רקע חשוך. עם ערך גמא גדול, רקע כהה ייראה בהיר יותר.
יחס ממדים Aspect Ratio: בחר כיצד התמונה מותאמת למסך:
 • אוטומטי: מתאים תמונה באופן פרופורציונאלי כדי להתאים לרזולוציה הטבעית של המקרן ברוחב האופקי או האנכי שלו.
 • 04:03 : מתאים תמונה כך שהיא מוצגת במרכז המסך עם יחס של - 04:03 בממדים.
 • 16:09 : מתאים תמונה כך שהיא מוצגת במרכז המסך עם יחס של - 16:09בממדים.
 • 16:10 : מתאים תמונה כך שהיא מוצגת במרכז המסך עם יחס של - 16:10בממדים.  
אבן מפתח Keystone: תיקון ידני של תמונות מעוותות הנובעות מהקרנה בזווית.
3D Sync
 • ON : הפעל פונקצית 3D.
 • OFF: השבתת פונקצית 3D.
משנה/מחליף (3D Sync  3D Sync Invert (for TI 3D DLP-LINK only
 • ON : הפוך תוכן מסגרת ימני ושמאלי.
 • OFF: תוכן מסגרת ברירת מחדל.
וידאו / אודיו  Video/Audio:
תדר  Frequency: התאם את העיתוי היחסי של המקרן למחשב.
מעקב Tracking: התאם את השלב של המקרן יחסית למחשב.
H Position (מיקום אופקי) : התאם את התמונה שמאלה או ימינה באזור ההקרנה.
V position (מיקום אנכי) : התאם את התמונה למעלה או למטה באזור ההקרנה.
זום ZOOM : להגדיל ולהקטין את התמונות.
 
הגדרת וידאו Video Setting: מאפשר להיכנס לתפריט הגדרת הווידאו.
 • חדות SHARPNESS : חידוד או ריכוך התמונה.
 • גוון TINT : שנה את הצבעים לכיוון אדום או ירוק. 
 • צבע  COLOR : התאם את רמת רוויית הצבע.
הגדרת אודיו AUDIO SETTING : מאפשר להיכנס לתפריט הגדרות אודיו.
 • קול VOLUME: לכיוון עוצמת הקול של המקרן.
 • השתקה MUTE: משתיק את הקול באופן זמני.
הגדרות SETTING: הקרנת המקרן PROJECTOR PROJECTION :
מתאים את התמונה לפוזיציה של המקרן: מעלה מטה או מטה מעלה, לפני או מאחורי המסך. מציב את התמונה בהתאם.
הגדרת תפריט MENUE SETTING:
מאפשר להיכנס לתפריט הגדרות התפריט  MENUE SETTING MENUE.
 • מיקום תפריט - Menu Position: בחר את מיקום תפריט על מסך תצוגה.
 • זמן תפריט תצוגה - Menu Display Time: משך תצוגת תפריט OSD במסך מתחיל בספירה (במצב המתנה מופיע בשניות).
 • שקיפות  OSD- OSD Transparency: בחר כדי לשנות את רמת השקיפות של רקע מסך תצוגת ה- OSD.
סוג האות Signal Type: ציין את המקור לקלט COMPUTER IN 1/COMPUTER IN 2 שברצונך להקרין.
 • אוטומטי Auto: זיהוי אוטומטי של סוג אות הכניסה מקלטי לקלט COMPUTER IN 1/COMPUTER IN 2.
 • RGB: לאות VGA
 • YCbCr / YPbPr: לאות רכיב
מסך ריק Blank Screen: מאפשר לרוקן את המסך מתכניו באופן זמני ולאחר מכן לבחור את צבע המסך כאשר פונקציה זו פעילה.
הודעה Message: מאפשר או מונע הצגת תיבת ההודעות בתחתית הימנית של המסך.
מקור אוטומטי Auto Source: סריקה אוטומטית דרך כל מקורות הקלט.
חיסכון בצריכת חשמל Power Saving: אם מקור הקלט לא זוהה ושום פעולה לא מתבצעת בפרק זמן מסויים, המקרן ייכבה באופן אוטומטי. 
מצב ירוק Green Mode: אפשר פונקציה זו כאשר צריכת החשמל פחותה מ-1W.
אופציה: Option 
הערה סגורה Closed Caption
אפשר או מנע תמלולים על ידי בחירת CC1 (הערה סגורה 1, ערוץ המשותף הנפוץ ביותר), CC2, CC3, CC4, T1, T2 או כבוי.
(DCR (Dynamic Contrast Ratio (יחס ניגודיות דינמי):
DCR פעיל יחזק את יחס הניגודיות של על ידי החשכה של רקעים שחורים. השבתת DCR תחזיר את המצב לביצועיי ניגודיות נורמאלים. DCR ישפיע על חיי מנורה וביצועי רעש במערכת.
סיסמא Password: הגדרה, שינוי או מחיקת הסיסמה. כאשר פונקצית הסיסמה מתווספת , התמונה המוקרנת תידרש הזנת הסיסמה העדכנית בעת הפעלת המכשיר.
שעון עצר המצגת Presentation Timer: מזכיר למגיש המצגת לסיים את המצגת במסגרת זמן מסוימת.
גובה רב High Altitude: השתמש בפונקציה זו על מנת לאפשר למאווררים לפעול במלוא מהירות ברציפות כדי להשיג קירור בערך גבוה, של המקרן.
הגדרות מנורה Lamp Setting: מאפשר להיכנס לתפריט הגדרת המנורה.
 • שעות מנורה Lamp Hours: הצגת הזמן שחלף מאז ההפעלה של המנורה (בשעות).
 • שעות מנורת איפוס Lamp Hours Reset: איפוס שעת המנורה ל- 0 שעות.
 • מצב אקולוגי ECO Mode: השתמש בפונקציה זו כדי לעמעם את תפוקת אור מנורת המקרן אשר תנמיך את צריכת החשמל ותאריך את חיי המנורה. פונקציה זו לא תהיה זמינה כאשר פונקצית DCR מופעלת.
הלחצן שלי My Button: מאפשר למשתמש להגדיר מקש קיצור בשלט הרחוק, ותפריט הפונקציה הנבחרת נמצא בתפריט מסך ה-OSD.
תבנית בדיקה Test Pattern: תצוגת תבנית בדיקה מוטבעת.
הגדרות יצרן Factory Default: שחזור הגדרות היצרן.
שפה Language: בחר את השפה המשמשת את התפריט שעל המסך.
מידע Information: מקור קלט Input Source, הצגת מקור הקלט הנוכחי.
רזולוציה Resolution: הצגת רזולוציית מקור קלט נוכחית.
תדר אופקי H. Frequency: הצגת תדר אופקי של התמונה המוצגת.
תדר אנכי V. Frequency: תצוגת תדר אנכי של התמונה המוצגת.
שעות מנורה Lamp Hours: הצגת הזמן שחלף מההפעלה של המנורה (בשעות).

תחזוקה:

המקרן זקוק לתחזוקה נאותה. יש לשמור על העדשה נקייה. אבק, לכלוך או כתמים יקרינו על המסך ויפחיתו את איכות התמונה. אם חלקים זקוקים להחלפה, פנה למשווק או לטכנאי מוסמך. בעת ניקוי חלק כלשהו של המקרן, יש לכבות תחילה את המקרן ולנתק את המקרן מהחשמל.
 
אזהרה:
 • לעולם אין לפתוח אף אחד מהכיסויים שעל המקרן. מתח חשמלי מסוכן הנמצא בתוך המקרן עלול לגרום לפציעה חמורה. אל תנסה לטפל במוצר זה בעצמך. הפנה את כל התיקונים לטכנאי שירות מוסמך.
ניקוי העדשה: נגב בעדינות את העדשה עם נייר ניקוי עדשה. אל תיגע בעדשה בידייך החשופות.
ניקוי כיסוי המקרן: נגב בעדינות עם מטלית רכה. אם הלכלוך והכתמים לא יורדים בקלות, השתמש במטלית רכה והרטב קלות במים, או מים וחומר ניקוי ניטראלי, ונגב עם מטלית רכה ויבשה.
 
הערה:
 • כבה את המקרן והסר את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני תחילת עבודת התחזוקה.
 • ודא כי העדשה קרה לפני הניקוי.
 • אין להשתמש בחומרי ניקוי או כימיקלים אחרים מאלה שצוינו לעיל. אין להשתמש בבנזין או במדללים.
 • אין להשתמש בתרסיסים כימיים.
 • השתמש במטלית רכה או נייר לעדשות בלבד.
פתרון בעיות:
עיין בתסמינים והאמצעים המפורטים להלן לפני שליחת המקרן לתיקון. אם הבעיה נמשכת, פנה למשווק המקומי שלך או למרכז שירות. אנא ראה את LED Indicator Messages גם כן.
 
בעיות בעת הפעלה : אם אף נורית אינה נדלקת
 • וודא שכבל החשמל מחובר היטב למקרן ושהקצה השני מחובר לשקע עם חשמל.
 • לחץ על מתג ההפעלה שוב.
 • נתק את כבל החשמל וחכה זמן קצר, אז חבר אותו ולחץ שוב על כפתור ההפעלה.
בעיות תמונה: אם הודעת searching source מופיעה:
 • לחץ SOURCE על המקרן או SOURCE בשלט הרחוק כדי לבחור מקור כניסה פעיל.
 • הקפד כי מקור חיצוני מופעל ומחובר.
 • במצב חיבור למחשב, הקפד כי יציאת הוידאו החיצונית של המחשב הנייד שלך מופעל. עיין במדריך למחשב.
אם התמונה אינה בפוקוס:
 • בעת הצגת התפריט על המסך, כוונן את טבעת הפוקוס. (גודל התמונה לא צריך להשתנות, ואם הגודל כן משתנה, יש להתאים את הזום ולא את הפוקוס).
 • בדוק את עדשת ההקרנה כדי לראות האם היא זקוקה לניקוי.
 • אם התמונה מהבהבת או לא יציבה במצב חיבור למחשב:
 • לחץ MENU על המקרן או MENU בשלט הרחוק, גש ל-Video/ Audio  והתאם את ה Frequency  או Tracking.
בעיות בשלט רחוק: אם השלט הרחוק אינו פועל:
 • וודא ששום דבר אינו חוסם את מקלט השלט הרחוק בחזית המקרן. השתמש בשלט הרחוק בטווח היעיל.
 • כוון את השלט הרחוק למסך או לחלק הקדמי של המקרן.
 • הזז את השלט הרחוק כך שהוא ימצא באופן ישיר מול המקרן ולא רחוק לצד.
 
צור קשר
סגור סגור

לפרטים נוספים ויצירת קשר,
אנא השאר פרטיך
ואנו נחזור אליך בהקדם

* שם פרטי
* שם משפחה
 
 
* טלפון
* נייד
 
 
* דוא"ל
 
 
* נושא
 
 
הערות
 
 
* קוד אבטחה
 
* נא למלא את כל שדות חובה
מאשר\ת קבלת חומר פרסומי מאומניטק